Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ Tải về
ĐẢNG ỦYBẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 VÀ CHỈ THỊ 05 (LÃNH ĐẠO) Tải về
ĐẢNG ỦYBẢNG CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 VÀ CHỈ THỊ 05 (ĐẢNG VIÊN) Tải về
ĐẢNG ỦYBẢNG CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 VÀ CHỈ THỊ 05 (GV-NV) Tải về
BM-Demo02/02/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngBiểu mẫu demo Tải về