Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
642/CV.PGDĐTPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TỈNH LONG AN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU "TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG, TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC" Tải về
548PHÒNG GIÁO DỤCHƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Tải về
562/HD-PGDĐTPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH HƯNGHƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Tải về
543/PGDĐT-GDTH31/7/2017Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh HưngHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC Tải về
454/PGDĐT-YTTH23/6/2017Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh HưngPHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT Tải về
SỐ 2485/QĐ-UBND24/07/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
SO 23/NQ-HĐND TỈNH12/07/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngNGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LONG AN VỀ MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
SỐ: 293/PGDĐT-YTTH20/04/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngKẾ HOẠCH THÁNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2018 Tải về
SỐ 950/HD-PGDĐT06/11/2017TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNHHƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO QUẢN, SỬ DỤNG CSVC-TTB NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
SỐ 926/KH-PGDĐT02/11/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngKẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯỞNG NIỆM NGÀY NẠN NHÂN TỬ NẠN VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2017 Tải về
614/PGD17/8/2017PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỞNG ỨNG VÀ THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH TRÊN MẠNG Tải về
5551/8/2017PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH HƯNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VỞ THỰC HÀNH LUYỆN VIẾT Tải về