Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
2063/SGDĐT-CTTTSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG ANHƯỞNG ỨNG VÀ THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH TRÊN MẠNG 2017 Tải về
2008/SGDĐT-KHTCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCHẤN CHỈNH VẤN ĐỀ TÁI SỬ DỤNG CÁC VẬT DỤNG, TRANG THIẾT BỊ, BÀN GHẾ CŨ TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP SAU KHI ĐẦU TƯ, MUA SẮM MỚI Tải về
2108/SGDĐT-CTTT22/8/2017SỞ GDĐTGIỚI THIỆU, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC Tải về
Số 1487/SGDĐT-HCQT13/06/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTĂNG CƯỜNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Tải về
SỐ: 3283/BCLT SGDĐT-CĐN13/12/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTỔNG KẾT 10 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM Tải về
SỐ 3281/BCLT SGDĐT-CĐN13/12/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTỔNG KẾT 10 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO [...] Tải về
So: 2781/ LT SGDDT-CDN13/10/2016Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngHUONG DAN THUC HIEN QCDC TRONG HOAT DONG CO QUAN; HOI NGHI CBCCVC Tải về
Số 2584/SGDĐT - CNTT11/10/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngCHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, [...] Tải về
2207/SYT-CCDS1/8/2017SỞ Y TẾTHỂ LỆ CUỘC THI VẼ TRANH TRÊN MẠNG Tải về